Prizat dhe prizat e rrymës elektrike

Prizat dhe prizat e rrymës elektrike lidhin pajisjet elektrike me furnizimin e rrymës alternative në ndërtesa dhe në vendet e tjera. Prizat elektrike dhe prizat ndryshojnë nga njëra-tjetra në vlerësimin e tensionit dhe rrymës, formën, madhësinë dhe llojin e lidhësit.