Kablloja

Kablloja është një lidhëse në mes të dy pajisjeve elektrike, zakonisht me qëllim të përcjellës së rrymës elektrike të intensiteteve të ndryshme apo impulseve të ndryshme me bazë elektrike.

Sipas fjalorit të gjuhës shqipe Kablloja është një tel i trashë me shumë fije dhe i veshur me një shtesë të trashë mbrojtëse, e cila përdoret zakonisht për të përcjellë rrymën elektrike nën tokë anën ujë, për vijat telefonike etj.[1]

Ka disa loje të kabllove si p.sh.:

Kablloja telefonike – lidhëse për përcjelljen e impulseve elektronike
Kablloja elektrike – lidhëse për përcjelljen e rrymës elektrike
Kablloja nënujore – lidhëse e llojeve të njëjta si ato mbi ujë por që kanë një izolim përkatës
Kablloja virtuale – rreze e lëshuar nga pajisjet elektronike për përcjelljen e impulseve në një pajisje tjetër elektronike