Fazometër Soups SP-2002

In stock

Veqoritë e produktit

Kaçavidë i matjes së tensionit
Sonda e instalimit elektrik multifunksional, unipolar. Kjo pajisje është projektuar për ekzekutimin e testeve bazë të instalimeve elektrike 230 V, dhe vlefshmërinë e funksionimit të pajisjeve elektrike. Përveç kësaj, matësi është i pajisur me një kaçavidë të sheshtë me majë, e cila e bën më të lehtë punën e përdoruesit. Sinjalizimi bëhet në kasë Me ndihmën e një llambë që është ndërtuar në detektor. Mostra është e izoluar dhe është përshtatur me tensione në intervalin 100 – 250 V AC. Përmasat e vogla, saktësia e matjes dhe garancia e sigurisë së përdoruesit janë një avantazh i padyshimtë.

Fazometër

Veqoritë e produktit

Emri Fazometër Soups SP-2002
Gjatësia totale 139 mm
Fundi i sheshtë 2,85 mm
Tensioni nominal 100 – 250 V
Sinjalizim optik

Main Menu

Fazometër Soups SP-2002