Shkurtimisht për ne

Stafi i Kompanis

Multi Business Group SH.P.K. e njohur edhe si MBG është e themeluar nga Jeton Bytyqi në Prizren në vitin 2010, ndërsa shitorja e produkteve dhe materialeve elektrike është hapur në vitin 2020.

Ne kryesisht merremi me instalime eklektrike por edhe me ndërtime të ulëta: Instalime Elektrike Bëjmë instalimin e ndriçimit të jashtëm, të brendshëm, ndriçimin e rrugëve dhe parqeve, instalimin e alarmeve, instalimin e sistemit kudër zjarrit, instalimin e kamerave, instalimin e semafereve etj. Furnizime Elektrike. Furnizime Elektrike Furnizohemi nga partneret tanë disavjeqare si psh Gestash (Turqi), Elcom (Serbi), Qufree (Norvegji), Semafor Skopje (Maqedoni) etj, perfshirë edhe transportin deri në depot tona nga ku bëjmë pastaj instalimin, ekzekutimin ose shitjen e tyre.. Ndërtime të ulëta Përveq instalimeve elektrike merremi edhe me ndertime të ulëta përfshirë shtrimin e rrugëve dhe trotuareve me kubëza, pastaj vendosjen dhe ngjyrosjen e rrethojave mbrojtese për objekte të ndryshme.

Galeria

Disa nga punët tona që

Partnerët Tanë

Së bashku drejtë sukesseve tjera
v-tac
smarti
gestas