Disa fjalë për kompanin tonë

Multi Business Group SH.P.K. e njohur edhe si MBG është e themeluar nga Jeton Bytyqi në Prizren në vitin 2010.

Ne kryesisht merremi me instalime eklektrike por edhe me ndërtime të ulëta:

Instalime Elektrike
Bëjmë instalimin e ndriçimit të jashtëm, të brendshëm, ndriçimin e rrugëve dhe parqeve, instalimin e alarmeve, instalimin e sistemit kudër zjarrit, instalimin e kamerave, instalimin e semafereve etj.
Furnizime Elektrike.

Furnizime Elektrike
Furnizohemi nga partneret tanë disavjeqare si psh Gestash (Turqi), Elcom (Serbi), Qufree (Norvegji), Semafor Skopje (Maqedoni) etj, perfshirë edhe transportin deri në depot tona nga ku bëjmë pastaj instalimin, ekzekutimin ose shitjen e tyre..

Ndërtime të ulëta
Përveq instalimeve elektrike merremi edhe me ndertime të ulëta përfshirë shtrimin e rrugëve dhe trotuareve me kubëza, pastaj vendosjen dhe ngjyrosjen e rrethojave mbrojtese për objekte të ndryshme.

Instalime elektrike

Me një staf profesional ne bëjmë riparime dhe instalime elektrike të të gjitha llojeve.

 • Ndriçim Publik
 • Instalime të Brendshme
 • Instalime të Jashtme
 • Instalime të Semaforëve
 • Instalime të Kamerave

.

Furnizime

Furnizohemi nga partnerë Gestash (Tr), Elcom (Sr), Semafor Skopje (K), Qufree (No) etj.

 • Poqa Elektrikë
 • Kabllo Elektrike
 • Shtylla
 • Zhavorr
 • Kubëza

.

Sherbime tjera

Shtrimin e rrugëve, trotuareve me kubëza, vendosjen, ngjyrosjen e rrethojave mbrojtëse për objekte.

 • Rrugë me kubëza
 • Trotuare me kubëza
 • Kulme të objekteve
 • Vendosje të rrethojave
 • Ngjyrosje të rrethojave

.