FURNIZIM & SHITJE

MATERIALE ELEKTRIKE

Shitje me shumicë dhe pakicë, online dhe në objektin tonë te Tranziti në Prizren

Furnizime, Riparime dhe Mirëmbajtje Elektrike

Më shumë se 10 vite

Furnizime & Instalime

Bëjmë furnizime nga kompani të njohura Europiane dhe aziatike.
Instalojmë, riparojmë dhe mirëmbajmë ndriçimet publike dhe ato private.

Koleksion me

Poqa Elektrik

Nga 0,99€

Për instalime elektrike

Kabllo

69.90€

Ndërprerës dhe

Siguresa

Nga 0,95€

Blini Online

blerje të sigurta

NdihmË për klientët