NA KONTAKTONI

Kontakt Info
  • Për të kontaktuar me ne është e lehtë, ju mund ta bëni këtë në ndonjërën nga mënyrat e mëposhtme, ose duke na vizituar në lokacionin tonë, pranaj mos hezitoni.
  • Adresa:Rr. Mazllum Kastrati, Tranzit, pn Prizren
  • Phone:048 168 954
  • Mobil:044 168 954
  • Website:mbg-ks.com

Na gjeni me Google